Az istentiszteletek újrakezdése

Kedves Testvérek!

Örömmel hirdetjük, hogy 2021. február 7-től ismét lesz istentisztelet a megszokott 9.30 órai kezdéssel a templomban.
Az istentiszteletre érkezőket arra kérjük, hogy a már megszokott módon, mindenki tartsa be az óvintézkedéseket: a templomba csak kézfertőtlenítés után, orrot és szájat eltakaró maszkban lehet belépni. Ügyeljünk a megfelelő távolságtartásra is: csak minden második padba lehet ülni, illetve egy padban legfeljebb három ember ülhet.

Az énekeket (kezdő és záró ének) kivetítve lehet majd olvasni, illetve  az a kérésünk, hogy aki énekeskönyvből szeret énekelni, az saját énekeskönyvvel érkezzen az istentiszteletre.

Az istentiszteletek után a templom szellőztetésére és fertőtlenítésére minden esetben sor kerül majd.

Szeretettel várunk mindenkit vasárnaponként 9.30-tól!

A bibliaórai közösségbe is hívjuk és várjuk a Testvéreket, szerdánként 17.30-tól! Első alkalom: Február 10.

Az ifjúsági órákat pedig vasárnaponként 16.00 órától tartjuk. Első alkalom: Február 7.