Hittanoktatás

Gyülekezetünk hittanoktatást szervez a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában, és a hozzánk tartozó szórvány települések közül Kisnémedin, Püspökszilágyon és Vácdukán is, a hivatalos, iskolai hit- és erkölcstan oktatásának keretein belül. Erre jelentkezni az iskolán keresztül lehet egy nyilatkozat kitöltésével, melyben a szülő kéri, hogy gyermeke református hittanoktatásban részesüljön. A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás az iskolák titkárságain illetve a lelkész elérhetőségein lehetséges.

Óvodai hittan foglalkozást is szervezünk a Váchartyáni óvodában, melyre jelentkezni az óvoda vezetőjénél lehet.

Várjuk szeretettel ezekre a hittanórákra mindazon családok gyermekeit, akik református identitásukat ezzel is szeretnék megerősíteni, illetve nagy szeretettel hívjuk és  várjuk azokat is, akik akár semmilyen vagy csekély református gyökerekkel rendelkeznek, egyszerűen csak szeretnék, ha gyermekük többet megtudna a Biblia világáról és a keresztyén, református hit alapértékeiről.