A gyülekezet története

török hódoltság idején Váchartyánban is gyökeret vert a reformátusság. A reformációval a falu is áttért, így a katolikus templom lett templomukká. 1605-től jegyzik a református gyülekezetet. 1718-ban egyre erőteljesebb nyomás nehezedett a falu reformátusaira. Berkes András váci nagyprépost több pappal és csatlóssal érkezett Hartyánba, hogy a templomot visszafoglalja, de ez nem sikerült, mert a reformátusok ellenálltak, és ők menekülésre kényszerültek. Ezt a támadást rögtön követte a következő, amikor is fegyveresekkel, ill. a bottyáni katolokusok segítségével igyekezték a templomot visszafoglalni. Ez sem ment könnyen, mert Gosztonyi Miklós a település protestáns földbirtokosa felfegyverezte cselédeit, és jobbágyai segítségére sietett, de a templomot elfoglalták, és megszűnt a szabad vallásgyakorlat. A falu református templomát 1785. április 15-én kezdte el építeni parókiával együtt, akkor még torony nélkül. A templom bejárata akkor még nem az utcáról nyílt, hanem minden valószínűség szerint oldalról lehetett bemenni a templom épületébe. A templom és a parókia még abban az évben október 30-re, a reformáció ünnepére készült el. Vass János akkori lelkész szentelte fel a megépült templomot. A földet a templom felépítéséhez a helyi földesúr, Gosztonyi András adományozta, de a település más földbirtokosai is adományukkal támogatták a templomépítést a gyülekezet tagjai mellett. 11 évvel később torony is épült a templomhoz (1796-ban). A templom copf stílusú épület. A szószék hangvetője klasszicista stílusú, tetején csillaggal. Az orgona már 1885-ben megvolt, és akkor sem volt már fiatal, hiszen ez évben javították. 1885-ben került sor a zsindely tető cseréjére, és a toronysisak horganylemezzel történő borítására. Az úrasztala 1870-ben készült. 1901-ben jelentős felújítás történt, ekkor épült a templom bejárata elé az oszlopos porticus, ezzel elnyerte az épület a mai formáját. Az építéskor lerakott téglapadozatot 1985-ben műkőre cserélték. A templommal együtt felépült parókiát 1892-ben mindkét végén kibővítették. Az egyiken iroda, a másikon három helyiségből álló kamrarész épült.

Forrás:
Vinnai Zsuzsanna, Czéh László:
Váchartyán község – rövid helytörténeti leírás, Váchartyán, 1993.

A templom története számokban:

1782. dec. 16. templomépítési engedély
1784. szept. 7. szerződés a templomépítővel
1785. ápr. 15. templomépítés kezdete
1785. okt. 30. a templom felszentelése
1786. ms. Gosztonyi András úr szántóföldet adományoz az egyház javára
1796. toronyépítés kezdete
1796. adakozás, gyűjtés elkezdése a harangra
1802. mindszent hava 7. napja a harangok felszentelése – a harangokat adományozta Jakus András és Tóth Mihály, Komlósi János és Mészáros Ilona
1857. – a templom tetejének újrazsindelyezése
1885. november 22. – 100 éves évforduló megünneplése. Szász Károly püspök, és Földváry László lelkész ünnepi beszéde
1893. márc. 25. kész lett az újonnan épült lelkészlak és tanítói lak. A főbb adományozók: Öfs Ferenc József császár és ap. kir., Tisza Kálmánné Degenfeld Ilona, özv. Veres Pálné, Gosztonyi Polixénia, mts Gosztonyi Jánosné Rudnay Izabella, b. Podmaniczky Susanna, Vigyázó János és családja, Ivánki Leona, Szalacsi Sándor, Rudnyanszky Kálmán, gr Ráday Gedeon, Földváry László
1923. – új harangra való gyűjtés megkezdése
1926. okt. 31. hiányzó harang hitelből való pótlása és felszentelése.
1939. a tanítói lakás bővítése
1960. október 30-án 175 éves évforduló megünneplése. Lelkész Ónodi Szabó Lajos
2010. október 31. A templom 225 éves évfordulója

A harangok története:

1802 mindszent hava 7 napja A harangok felszentelése. A nagyobbik harangot adományozta Iakus András és Tóth Mihály, a kisebbet Komlósi János és Mészáros Ilona maguk költségén csináltatta.
A nagyobbik harang 2 mázsa 22 font .
A kisebbik harang 1 mázsa 23 font.
1926 okt. 31. A hiányzó harang hitelből való pótlása és felszentelése. Felirata: Készítette a váchartyáni református egyház közadakozásból és az Amerikába szakadt hívek adományából 1926 október havában Kónya Gyula lelkész és Orlik János gondnok idejében. Tebenned bíztunk eleitől fogva Uram Téged tartottunk hajlékunknak.
A felvett hitel 94 dollár